POSLEDNÉ SLOVÁ MARTINA GYÖRGYA

Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave predstavuje magický priestor, v ktorom sa zrodila nová veda etnochoreológia. 
Predstavenie Last Words of György Martin interpretuje tradičnú kultúru slovákov a maďarov s industriálnym realizmom, využíva moderné technológie na predstavenie vývoja vedeckého výskumu v oblasti tradičnej kultúry v novom divadelnom prostredí. Snaží sa klásť otázky, ktoré si kladieme len zriedka.
Tanečníci
Barbara Gyenes, Zsófia Hrapka, Tamara Makóová, Veronika Sebő, Ágnes Varsányi, Anna Vermes, Sándor Norbert Bacsa, Ákos Botló, Erik Brusznyai, Gergely Fekete, András Kovács, András Lantos
Hudobníci
Máté Hegedűs, Gergely Dávid Hegedűs, Miklós Király, Tamás Király, Sándor Kuti
Spev
Anna Vermes
Hosťia
Katalin Éri, Márton Éri
Technici
Marcell Fülöp, Bálint Ibos
Koncepcia, stage design, choreografia
Dušan Hégli
Hudba
Máté Hegedűs, Gergely Dávid Hegedűs, Muzsikás Együttes
Hudobná réžia
Máté Hegedűs, Dušan Hégli, Miklós Király
Odborní poradcovia
Jolán Borbély, Péter Éri
Umelecký spolupracovníci
Kriszta Bíró, Ákos Botló, Bence Hégli, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi
Režisér
Dušan Hégli