Csoóri Sándor Program 2022 – Beszámoló

A Csoóri Sándor Program hozzájárult, hogy az alkalmazottak bérének területén valamint az alkalmazottak béréhez tartozó munkáltatót terhelő járulokékok területén általánosan, minden évben jelentkező forrás hiány csökkenjen. Mivel csekély turné- és PR költségeken kívül nagyrészt a művész alkalmazottak bérére és az ahhoz tartozó járulékokra fordítottuk a pályázat keretében megítélt összeget a Csoóri Sándor Program táncszínházunk fő tevékenységéhez járult hozzá.

 

A megvalósított támogatás célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest nem módosultak. A pályázat keretében elnyert összeg felhasználási időszakában táncszínházunk 55 előadást valósított meg, melyek össznézőszáma meghaladta a 11 000-et. A felhasználási időszakban az Autentika – Saját anyag a Hontalanítás és a Kakukktojás 2 c. előadások tették ki a megvalósult előadások zömét. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek anyagi szempontból nagy terheket róttak az intézményre, a táncszínház megtartotta alkalamzottait, azok száma nem csökkent és fő tevékenységét – a hagyományos néptánc színpadi feldolgozását és az elkészült előadások széleskörű, elsősorban hazai helyszíneken történő bemutatását magas színvonalon és sikeresen végezte a tárgyalt időszakban is.