Informačný servis

Poskytovanie informácii

Adresa: Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Mostová 8
811 02 Bratislava
Telefón: 02/20 474 103 (v pracovných dňoch od 9:00 - 16:00 hod.)

Verejné obstarávanie

Centrálny register zmlúv

Tanečné divadlo Ifjú Szivek zverejňuje zmluvy na CRZ

Objednávky a faktúry 

 

Register ponúkaného majetku štátu