Az ördög tánca

I.  Memento mori!  (Emlékezz a halálra!)
II. La danse du diable  (Az ördög tánca)

III.Romantischer Nachtanz  (Romantikus ráadás)

Az ördög tánca a Kárpát-medence régi stílusú, forgós forgatós tánctípusának megjelenését, elterjedését és utóéletét tematizálja. Az alkotó tánctörténeti témához nyúl de nem historizál. A terület néptánc és népzenei hagyományait az európai kultúrkör történeti korszakainak, szellemi és művészeti áramlatainak viszonyrendszerében láttatja és gondolja tovább. Interpretációjában a középkori életszemlélet, a haláltánc, a 15-16. században megjelenő új táncmód és zenei áramlatok, a barokk érzékiség, az udvari és népi kultúra kölcsönös egymásra hatása, a reformkor és a jelen táncszemlélete kap színpadi formát.

Az első tétel a középkori körtánc egyéni forgós párosba történő átalakulását villantja fel, érzékeltetve egyben a tánc tartalmi megítélésének egyházi szemléletét. Az erkölcsöt védő írásokban és tiltó rendelkezésekben a korabeli ábrázolásokról is ismert új, felszabadultabb táncmód és magatartásforma az ördög műveként, az ember kárhoztatott bűneként jelenik meg.

A második tétel a 15-17. század európai tánckultúra számos olyan tánc- és zenei áramlatára irányítja a figyelmet, amelyeknek formái a magyar, szlovák, román és morva népek forgós karakterű tánchagyományaiban még ma is fellelhetők. Az alkotó hol egyértelmű, merész képekkel, hol burkoltabb, óvatosabb párhuzamokkal érzékelteti a jelenben lévő történelmet.

A befejező tételben helyet kap a magyar romantika nemzeti stílustörekvéseinek eredménye: a verbunk és az egykor előítélettel kezelt páros-forgós tánchagyományt is magába olvasztó csárdás.
Az ördög tánca múlt és jelen egyszerre, hiszen a táncos ízlés változása általános és örök érvényű folyamat, amelynek mindannyian részesei és alkotói vagyunk.

Időtartam: 70 perc

 

“... senki a táncot csak szökdösésért nem szereti, hanem a kézfogások, ölelések, tapogatások, a lassú beszélgetések tetszenek ...”
Petrarca
Tánckar
Blaho Krisztina, Fecske Renáta, Görcs Linda, Hajas Klaudia, Hanusz Zsuzsanna, Horváth Mária, Kassai Zsuzsanna, Kovács Anita, Monozlai Flóra, Varga Friderika, Varsányi Zsófi, Bitter Péter, Bolgovics Gergő, Botló Gergely, Dobsa Tamás, Gálik Gábor, Madocsai Imre, Oláh Attila, Rácz Csaba, Reicher Richard
Zenekar
Koncz Gergely – hegedű, Németh Dénes – hegedű, Mester László „Pintyő” – brácsa, hegedű, ütőgardon, Lelkes Tibor – nagybőgő, Szabó Dániel – cimbalom, Madocsai Imre – koboz, Gálik Gábor – dob
Munkatársak
Bitter Péter, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Dobsa Tamás, Fecske Renáta, Hanusz Zsuzsanna, Lépes Anikó, Madocsai Imre, Oláh Attila, Varsányi Zsófi
Videómunkák
Reicher Richard, Hégli Dusan
Rajz
Hlavaty Kitti
Jelmez
Imrik Zsuzsa
Tanácsadó
Novák Ferenc „Tata”
Zenei szerkesztés
Hégli Dusan
Rendező, koreográfus
Hégli Dusan