Tanec diabla

I.  Memento mori!  (Pamätaj na smť!)
II. La danse du diable  (Tanec diabla)
III.Romantischer Nachtanz  (Romantický prídavok)

Tanec diabla tematizuje vznik, rozšírenie a život starých párových krútivých tancov. Tvorca siaha po tanečnej histórii, ale nehistorzuje. Ukazuje súvzťažnosť tancov z daného úzenmia
s európskou dobovou kultúrou, dobovými intelektuálnymi a umeleckými smermi.
V interpretácii sa objavuje stredoveké vnímanie života a smrti, tanec smrti, nové tanečné módy 15-16-ho storočia a nové hudobné smery obdobia, zmyselnosť baroka, interakcia dvornej a vidieckej kultúry ako aj obdobie reformizmu a súčasné ponímanie tanca.

Prvá časť ukazuje prerod stredovekého kruhového tanca do párových tancov, poukazujúc
na dobové cirkevné hodnotenie tohto procesu. V písomnostiach, hlásajúcich mravy ale aj zákazy sa objavuje uvoľnenejší tančný štýl ako dielo diabla, ako cesta do pekla.

V druhej časti upriamuje autor pozornosť na také tanečné a hudobné smery Európy 15-17-ho storočia, ktorej znaky sú dodnes zastihnuteľné v charakteristických krútivých tancoch Maďarov, Slovákov, Moravákov a Rumunov. Tvorca ukazuje časťami odvážnejšie, časťami opatrnejšie paralely týchto tanečných kultúr s prepojením na súčasnú podobu tancov.

V záverečnej časti sa dostáva k slovu výsledok maďarských romantických snáh: verbunk a mnohokrát aj s predsudkami prijímaný novodobý čardáš, obsahujúci prvky krútivých tancov.

Tanec diabla je minulosť a súčasnosť zároveň, veď tanečný vkus a jeho zmeny sú nekončiacim procesom, všetci sme jeho účastníkmi a tvorcami.

Trvanie: 70 min

 

„... nik netancuje pre poskoky, ale držanie za ruky, objatia, dotyky a tiché rozhovory sa páčia...“
Petrarca
Tanečníci
Krisztina Blahoová, Renáta Fecskeová, Linda Görcsová, Klaudia Hajasová, Zsuzsanna Hanusz, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Flóra Monozlaiová, Friderika Varga, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Gergő Bolgovics, Gergely Botló, Tamás Dobsa, Gábor Gálik, Imre Madocsai, Attila Oláh, Csaba Rácz, Richard Reicher
Hudobníci
Gergely Koncz – husle, Dénes Németh – husle, László Mester – viola, husle, ütőgardon, Tibor Lelkes – kontrabas, Dániel Szabó – cimbal, Imre Madocsai – lutna, Gábor Gálik – bubon
Spolupracovníci
Peter Bitter, Norbert Busai, Zsuzsanna Busai, Tamás Dobsa, Renáta Fecskeová, Zsuzsanna Hanusz, Anikó Lépesová, Imre Madocsai, Attila Oláh, Zsófi Varsányiová
Videoprojekcia
Richard Reicher, Dušan Hégli
Grafické práce
Kitti Hlavaty
Kostým
Zsuzsa Imrik
Poradca
Ferenc Novák „Tata”
Hudobná réžia
Dušan Hégli
Choreografia, réžia
Dušan Hégli