Prenájom divadelnej sály

Od roku 2007, kedy bola dostavaná divadelná sála v budove Tanečné divadlo Ifjú Szivek na Mostovej ulici 8, v centre Bratislavy, má súbor k dispozícii aj vlastnú scénu. Túto scénu, úrovňou zodpovedajúcou európskym štandardom, majú možnosť využívať aj iné inštitúcie, organizácie alebo súbory na vlastnú prezentáciu.
Informovať sa možno na managemente súboru:

Sales & Marketing Management
Tel.: +421 2 20474105
Mobil: +421 903 265 353
E-mail: management@ifjuszivek.sk