Správy

08.11.2021
Ministerstvo kultúry vyhlasuje verejné vypočutie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom. Viac informácií nájdete na webstránke MK SR.
11.02.2021
TA3
"Osobnosti z radov menšín sa prihovoria svojim spoluobčanom aj v ich materinskom jazyku. Je to totiž boj všetkých na Slovensku, v Európe, vo svete, a musíme v ňom zvíťaziť spoločne," zhodnotil minister zdravotníctva Marek Krajčí.
21.12.2020
Globsk
Mnohé divadla sa zapojili do projektu ministerstva kultúry – Online Živé umenie. Vďaka tomu majú možnosť vysielať svoje inscenácie online.
30.11.2020
Teraz.sk
"Ďakujeme každému, kto našu prácu počas uplynulých 20 rokov sledoval a podporoval. Budeme sa snažiť aj v budúcnosti, aby naše predstavenia boli naďalej aktuálne, inovatívne, jedinečné a hodné pozornosti obecenstva," uviedol Dušan Hégli.
26.11.2020
DenníkN
Tanečné divadlo Ifjú Szivek patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne dielne Maďarov na Slovensku, ktoré zaznamenalo aj medzinárodné úspechy. V roku 2017 na festivale Off d’Avignon získalo za inscenáciu Finetuning ocenenie Prix Tournesol.
26.11.2020
Teraz.sk
Album prináša autentickú inštrumentálnu hudbu, ale aj sláčikové kvartetá, ktoré zložili skladatelia Máté Hegedus a Gergely Dávid Hegedus. Nechýbajú hudobné party z kultových predstavení tanečného divadla - Autentika, Sedemdesiatsedem verbunkov a Allegro Molto Barbaro.
16.11.2020
Zora Handzová, Pravda
Chýba vám v týchto časoch trocha kultúry? Veselohru, operu aj operetu, balet či tanečné divadlo alebo koncert v profesionálnom predvedení si odteraz môžu diváci pozrieť on-line. Štát sa v časoch pandémie pokúša vzkriesiť umenie projektom Online Živé umenie.
03.08.2020
Tanečné divadlo Ifjú Szivek vyhlasuje konkurz pre tanečnice a tanečníkov. Nástup od 1.9.2020.
10.03.2020
Tanečné divadlo Ifjú Szivek na základe príkazu Ministerky kultúry SR č. 4/2020 oznamuje, že po dobu 14 dní v zmysle odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Hlavného hygienika Slovenskej republiky je vydaný zákaz organizovania a sprístupňovania kultúrnych podujatí, expozícií a poskytovania služieb verejnosti v kompetencii organizácií MK SR.
09.03.2020
Tanečné divadlo Ifjú Szivek v súlade s koordináciou postupu Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prijala preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2:

Stránky