Úradné oznamy

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ TDISZ ZA ROK 2023
14.05.2024
Kontrakt na rok 2024
06.02.2024
Správa o činností a hospodárení TDISZ za rok 2022
23.05.2023
Kontrakt na rok 2023
06.02.2023
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021
28.02.2022
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020
28.02.2022
Správa o činnosti a hospodárení 2019
05.08.2020
Správa o činnosti a hospodárení 2018
29.05.2019
Kontrakt na rok 2019
20.12.2018
Správa o činnosti a hospodárení Tanečného divadla Ifjú Szivek za rok 2017
28.02.2018
Kontrakt na rok 2018
03.01.2018
Kontrakt na rok 2017
31.01.2017
Výročná správa na rok 2016
30.01.2017
Kontrakt na rok 2016
02.01.2016

Kontrakt na rok 2016 na stiahnutie:

Vyročná správa 2015
01.01.2016
Dodatok č. 1 ku Kontraktu 2015
04.09.2015
Kontrakt na rok 2015
20.01.2015
Výročná správa 2014
19.01.2015

Výročná správa Tanečného divadla Ifjú Szivek na stiahnutie: 

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2014
18.01.2015
Dodatok 12014 ku kontraktu
25.07.2014
Oznámenie o verejnom odpočte
14.05.2014
Kontrakt 2014
29.04.2014
Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
03.03.2014
Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24.02.2014
Výročná správa za rok 2013
14.02.2014

Stiahnite si výročnú správu Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Výročná správa za rok 2012
03.04.2013

Stiahnite si výročnú správu Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Výročná správa za rok 2011
22.03.2012

Stiahnite si výročnú správu Tanečného divadla Ifjú Szivek.