Brány do Karpát

Ide o výnimočnú produkciu, ktorú sme pripravili pre turistov, návštevníkov Bratislavy. Je to výber, ktorý modernými prostriedkami, zaujímavým spôsobom predstavuje kultúru, kryštalizovanú a zdokonalenú  počas stáročí v tradičných  dedinských spoločenstvách Karpatskej kotliny.

  1. Točená z Vajdaszentivány, mládenecký a frišký z Makfalva
  2. Szatmársky maďarský verbunk, pomalý a frišký čardáš
  3. Rómsky palicový a čingera
  4. Tance zo Somogy
  5. Tance z Poiplia
  6. Odzemok, šatkový, váľaný és rozkazovačky z Podpoľania
  7. Rumunské tance od horného toku Maros
  8. Ardeleana z Bihar
  9. Mládenecký z Kalotaszeg, rumunský točený, čárdás a rýchly čardás

Trvanie: 60 min

Tanečníci
Krisztina Blahoová, Renáta Fecskeová, Linda Görcsová, Klaudia Hajasová, Zsuzsanna Hanusz, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Flóra Monozlaiová, Friderika Varga, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Gergő Bolgovics, Gergely Botló, Tamás Dobsa, Gábor Gálik, Imre Madocsai, Attila Oláh, Csaba Rácz
Hudobníci
Gergely Koncz – husle, Dénes Németh – husle, László Mester – viola, husle, ütőgardon, Tibor Lelkes – kontrabas, bubon
Hudobná réžia
Gergely Koncz, Dušan Hégli
Umelecký spolupracovník
Zsófi Varsányiová
Choreografia, réžia
Dušan Hégli