Listy (2015)

Listy predstavujú tradičnú tanečnú kultúru národností žijúcich na Slovensku s použitím písomností, listov a spomienok Bélu Bartóka, Zoltána Kodálya, Sándora Petőfiho a Sándora Máraiho. “Hornú zem” na prelome 19. a 20. storočia spracováva tanečno-divadelné predstavenie z pohľadu skladateľa, bádateľa, básnika a spisovateľa. Odznejú listy, v ktorých autori opisujú dojmy a zážitky zo svojich ciest na tomto území a vyznávajú svoje postoje ku kraju a k ľuďom, ktorí tu žijú. Dramaturgicky jednotným a premysleným celkom tanca, hudby, scény a sledu myšlienok sa na javisku oživí obdobie prirodzeného prostredia týchto tancov, prelomu storočia. Predstavenie ponúka nielen dôveryhodný ale aj rýdzo ľudský pohľad na dobu a dobovú kultúru územia “Hornej zeme”, ktorého regióny sú predstavené na základe historického a geografického členenia. V programe sa predstavia tance a hudba Maďarov, Slovákov, Rómov, Rusínov a Židov, verne odzrkadlujúc etnickú rôznorodosť územia a poukazujúc na výraznú podobnosť tanečných kultúr jednotlivých národností.

Celovečerný program Listy predstavilo Tanečné divadlo Ifjú Szivek prvý krát v roku 2005. Choreografia Dušana Hégliho sa stala v uplynulých rokoch kultovou. Kolektívu na takmer 100 predstaveniach tlieskalo vyše 20 000 divákov. Podľa autora programu boli Listy medzníkom. “Z času na čas je dobré sa zastaviť a zhrnúť si všetky skúsenosti získané počas rokov v určitej oblasti. V roku 2005 sa to stalo. Teraz prišiel čas to urobiť znova.” V roku 2015 uvidí obecenstvo v podaní Tanečného divadla Ifjú Szivek predstavenie Listy s novými choreografiami a s novým vizuálom scény a kostýmov.

Predstavenie trvá 70 minút.

“Už som videla predstavenia Ifjú Szivek v ich divadle, boli vždy vynikajúci. Napriek tomu sa mi tentokrát na otvorenom priestranstve páčili najviac. V tejto choreografii je zastúpená tradícia, ktorú tu chceme zachovať. Súčasne predstavuje niečo aktuálne, niečo, čo nikdy nezostarne. Vďaka tomu vieme odovzdávať tradície ďalším generáciám. Boli fantastickí, ďakujeme.”
Márta Sebestyén - Kapolcs, 2015
Tanečníci
Anita Kovácsová, Klaudia Gálik, Mária Horváthová, Zsófi Varsányi, Zuzana Kassaiová, Katalin Panyi, Veronika Sebő, Ágnes Varsányi, Gábor Gálik, Ákos Botló, Gergely Botló, Zoltán Gera, Péter Gellén, Máté Domján, Bálint Molnár
Hudobníci
Gergely Koncz - husle, Máté Hegedűs - husle, Endre Papp - viola, Balázs Domonkos - kontrabas, Kálmán Balogh - cimbal
Hudobná réžia
Dušan Hégli a hudobníci Tančného divadla Ifjú Szivek
Um. spolupracovník
Gábor Gálik
Umelecký asistent
Zsófi Varsányi
Choreoraf, režisér
Dušan Hégli