Finetuning

“Haydnovské” sláčikové kvarteto sa nikde vo svete neujal v tradičnej hudbe jednotlivých národov a národností v takej miere ako v strednej Európe. Choreografia Finetuning využíva túto hudbu a s ňou zlúčenú organickú tanečnú kultúru ako scénický fenomén. Hovorí o živelných javoch na úrovni emócií a asociácií, ktoré človek súčasnosti zjednodušuje a často vidí len čierno-bielo. Predstavenie spracováva tému násilia v rodine, v domácnosti, v partnerských či medziľudských vzťahoch, vyvoláva v divákovi známe emócie, ktoré je nevyhnutné z času na čas doladiť.

Projekt je koprodukciou medzi Tanečným divadlom Ifjú Szivek, Dusan Hégli Company a Espace Alya Theatre. Táto tanečno-divadelná inscenácia na báze tradičnej ľudovej hudby a tanca mala premiéru v júli r. 2016 vo Francúskom Avignone, kde sa na renomovanom medzinárodnom divadelnom podujatí, Festival OFF d´Avignon predstavila dvadsaťdvakrát. Tanečné divadlo Ifjú Szivek je prvým divadelným kolektívom zo Slovenska, ktorý sa prezentoval na Festivale OFF d'Avignon.

Trvanie: 60 minút
Žáner: koncertchoreografia

Určite jedno z najlepších predstavení festivalu v Avignone v 2016. Treba vidieť.
Robert Aburbe, 2016.7.27., Theatrotheque
Tanečníci
Barbara Gyenesová, Veronika Sebőová, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi, Anna Vermes, Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, András Lantos
Hudobníci
Máté Hegedűs – husle, Miklós Király – husle, Gergely Hegedűs – viola, Tamás Király – basa
Réžia, choreografia
Dušan Hégli
Kostým
Edit Szűcs
Hudobný skladateľ
László Kelemen
Slam poetry
Kristóf Horváth - Színész Bob
Umelecký asistent
Zsófi Varsányi
Umelecký spolupracovník
Gábor Gálik
Tanečníci premiéry
Klaudia Gálik, Mária Horváth, Zsuzsanna Kassai, Anita Kovács, Katalin Panyi, Veronika Sebő, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Máté Domján, Gábor Gálik, Péter Gellén, Zoltán Gera, Báint Molnár