Kukučie vajíčko 2

Nové rodinné predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek spracováva tradičnú tanečnú kultúru národností žijúcich v strednej Európe. V prostredí autentického folklóru sa skrývajú tanečné a hudobné "kukučie" vajíčka iných, človeku 21. storočia blízkych žánrov tanca a hudby. Predstavenie sprevádzané živou hudbou spracováva vzťah týchto populárnych žánrov s tradičnou ľudovou kultúrou vo forme, vďaka ktorej sa divák v zásade dobre zabaví ale dostane sa aj o krok bližšie k autentickej ľudovej kultúre.

Tanečníci
Barbara Gyenesová, Tamara Makóová, Veronika Sebő, Kata Dóra Szivós, Ágnes Varsányi, Anna Vermes, Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, Gergely Fekete, András Lantos, Gergely Tímár
Hudobníci
Máté Hegedűs – husle, Miklós Király – husle, Gergely Hegedűs – viola, Tamás Király – basa
Hudba
Gergely Dávid Hegedűs, Máté Hegedűs
Umelecký spolupracovníci
Ági Varsányi, Ákos Botló
Umelecký asistent
Zsófi Varsányi
Réžia, choreografia
Dusan Hégli
Scéna
DHC