Listy

Celovečerný program Listy pripravilo Tančné divadlo Ifjú Szivek v roku 2005. Premiéra prebehla na počesť 50. výročia súboru vo Hviezdoslavovom divadle v Bratislave.

Listy predstavujú tradičnú tanečnú kultúru územia Slovenska, severnej časti historického Uhorska s použitím písomností, listov a spomienok Bélu Bartóka, Zoltána Kodálya, Sándora Petőfiho a Sándora Máraiho. Dušan Hégli predstavuje “Hornú zem” konca 19. a začiatku 20. storočia očami skladateľa, bádateľa, básnika a spisovateľa. V Listoch, ktoré v programe odznejú, opisujú autori svoje dojmy a zážitky z terénneho výskumu, zbierok, zo svojich ciest na tomto území a vyznávajú svoje postoje ku kraju a k ľuďom, ktorí tu žijú.
 

„Vždy ma zamestnávalo, aby sme tance jednotlivých oblastí nielen intepretovali, ale aby sme im porozumeli. K dôveryhodnej interpretácii jednoznačne patrí poznanie doby, prostredia, v ktorom tance žili. Takto som dospel k Denníku Zoltána Kodálya, v ktorom skladateľ zhŕňa svoje poznámky k terénnym zbierkam v gemerskej a nitrianskej župe. Tie poznámky ma zaujali natoľko, že som sa rozhodol, pozbieram si všetky možné písomnosti spisovateľov, skladateľov, súvisiace so zvykoslovím, hudobným a tanečným folklórom na území. Béla Bartók cestoval a zbieral piesne na území Slovenska v roku 1909, a svoje dojmy a poznatky aj opísal. Petőfi pochodil toto územie v roku 1945, a svoje zážitky spísal humornou, príbehmi okorenenou formou v denníku. Zážitky a opisy Sándora Máraiho z územia sú tiež úchvatné. Cieľom programu Listy je oživenie istého obdobia, v ktorom sa tance, interpretované
na scéne, tancovali. Sme presvedčení, že vďaka Listom, vďaka písomnostiam o dobe a území vieme odovzdať nielen dôveryhodný ale aj rýdzo ľudský pohľad na dobu a dobovú kultúru." 


Péter Kaszás: Listy, Magyar Nemzet, 17. 07. 2005 (citát od Dušana Hégliho, umeleckého vedúceho tanečného divadla) 

Na scénu sa v programe dostávajú hudba a tance Maďarov, Slovákov, Rómov Židov, verne odzrkadlujúce etncikú rôznorodosť územia. Tance sú predstavené postupne na základe historického a geografického členenia, poukazujúc na výraznú podobnosť tanečných kultúr. Rozdielnosť medzi tancami, tanečnými typmi nie je daná národnosťou: počas obdobia národného obrodenia sa moderné tance, ako čardáše a verbunky stávajú súčasťou tanečnej kultúry na južných častiach žijúcich Maďarov, kým ďalej od centra, v severnejších, Slovákmi obývaných častiach sa zachovávajú staršie typy tancov, krútivé, inštrumentálne a skočné tance prípadne tance so zbraňami. Program však zďaleka nie je len tanečnou ilustráciou odznievajúcich listov: tanec, hudba, scéna a sled myšlienok sa objavujú ako vzájomne sa podporujúce, posilňujúce prvky dramaturgicky jednotného a premysleného celku.

Trvanie: 70 min

„Bolo pre mňa nesmierne zaujímavé, čo videli a čo mohli vidieť, a napokon ako písali o tancoch, hudbe, ľuďoch a kraji samotnom. Počúvajúc tieto zápisky a sledujúc tance, texty ožijú, a my si vieme predstaviť, čo asi autori toho času videli, možno budeme schopní vidieť, čo videli, precítiť čo asi prežívali. Preto sme spojili texty listov a tance do programu Listy. Som presvdčený, že Listy vytrhnú ľudový tanec z muzeálneho zážitku a na scéne sa objavia pocity, emócia a ľudia z mäsa a kostí. Tradičný tanec a intelektualita sa u mňa nevylučujú. Čo robíme, je tradičná kultúra. Listy sú o tom, čím mohli byť mladý Petőfi, mladý Bartók, starí tanečníci z dedín, muzikanti, a čím môžem byť ja.”
Norbert Molnár: Zápisky z Hornej Zeme, Új Szó, 2005.05.16. (citát od Dušana Hégliho, umeleckého vedúceho tanečného divadla)
Tanečníci
Renáta Fecskeová, Zsuzsanna Hanusz, Anikó Lépesová, Edit Rigó Marsal, Gissela Santayana Dreisziger, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Dénes Dreisziger, Imre Madocsai, Attila Magyarics, Attila Oláh, Richard Reicher
Hudobníci
Gergely Koncz– husle, László Mester – viola, Endre Lieber – cimbal, Tibor Lelkes– kontrabas
Úrivky odznejúce v predstavení predviedli
Norbert Molnár, Árpád Korpás, Tamás Gál, József Gazdag
Hudobná réžia
Gergely Koncz, Dušan Hégli
Spolupracovníci
Vlado Michalko, Richard Reicher, Zsófi Varsányiová
Asistent choreografa
Anikó Lépesová
Choreografia, réžia
Dušan Hégli