Naši majstri

Predstavenie Naši majstri je jedinečný a jednorázový projekt tanečného divadla. Na scéne sa predstavujú jedineční nositelia ľudových tradícií – naši Majstri

  1. ANNA SÜTTŐ, speváčka, Majsterka ľudového umenia (Kolíňany, Slovensko)
  2. Tance spod Zobora
  3. ISTVÁN PÁL, gajdoš, Majster ľudového umenia (Tereske, Maďarsko)
  4. JOLANA KOCZÁKOVÁ a MARGITA CERANKÓOVÁ, speváčky (Bídovce, Slovensko)
  5. Olašský z Abova
  6. GÉZA POTTA, primáš, Majster ľudového umenia (Seňa, Slovensko)
  7. Tance z Ördöngösfüzesu
  8. JÁNOS ZERKULA, primáš, (Gyimesközéplok, Rumunsko)
  9. KÁROLY BLÁGA,  tanečník, Majster ľudového umenia (Gyimesközéplok, Rumunsko)
  10. Tance z Gyimesu (Gyimesközéplok, Rumunsko)
Účinkujúci
tanečníci z Bídoviec, tanečníci z Gyimesközéplok, Jolana Koczáková - spev, Margita Cernakóová - spev, Géza Potta– husle, František Jano – viola, Béla Ádám „Csinga” – cimbal, Elemér Badó– kontrabas, Regina Fikó– ütőgardon, János Zerkula – husle, István Pál – flauta, gajdy, spev, Anna Süttő – spev, Zoltán Juhász– gajdy, Zsuzsa Varga– tanec, Ferenc Sára– tanec
Tanečníci
Borbála Köntés, Anikó Lépesová, Edit Rigó Marsal, Zsófi Varsányi, Dušan Hégli, Imre Madocsai, Attila Magyarics, Attila Oláh, Richard Reicher
Hudobníci
Gergely Koncz– husle, László Mester – husle, viola, Zoltán Hanusz– viola, Tibor Lelkes– kontrabas
Choreografia, réžia
Dušan Hégli