Pekní starí ľudia...

Jediný profesionálny maďarský súbor na Slovensku začína v roku 2000 celovečerným programom, zostaveným z tancov a hudby národov žijúcich v Karpatskej kotline. Program vznikol na základe filmových prieskumov na Slovensku , v Maďarsku a Rumunsku a ponúka dôveryhodný, autentický obraz o tanečnom živote tradičných obcí, dedinských spoločenstiev.

Trvanie: 90 min (2 dejstvá)

 1. Tance z Podzoboria
 2. Posediačky
 3. Tance Vajdaszentiványu
 4. Čingera
 5. Tance z Bonchidy
 6. Svadobná muzika
 7. Mládenecký

  prestávka
   

 8. Abovské a zemplínske tance
  • Verbunk (Györke, Posa)
  • Karička (Bidovce, Pozdišovce)
  • Čapášový čardás (Pozdišovce)
  • Maďarské sólo a olašský
  • Umenie Józsiho Kupaka a rodiny (Moldava nad Bodvou)
 9. Pomalý a frišký čardáš (Bidovce)
  • Gemerské tance
  • Pastiersky palicový
  • Čardáš
  • Verbunk a frišký  "Vasvári"
    

Trvanie: 90 min (2 dejstvá)

Tanečníci
Polli Agócs, Katalin Bartal Csóka, Zsuzsanna Busai Péter, Mónika Dobsa Fodor, Anikó Lépesová, Magdaléna Mészárosová, Henrietta Sükeová, Ildikó Tóthová, Zsófi Varsányi, Attila Agócs, Peter Baranyai, Norbert Busai, Tamás Dobsa, Dušan Hégli, Gábor Katona, Attila Oláh, Richard Reicher, Attila Sánta, Tamás Tóth, Peter Zubonyai
Hudobníci
Gergely Koncz – husle, viola, Ádám Takács – husle, Zoltán Hanusz – viola, kontrabas, bubon, Tibor Lelkes – kontrabas, akordeón, Sándor Cseh– cimbal
Choreografia
Mária Jókaiová (1), Mihály Richtarčík (3), Norbert Busai (4,5), Zsuzsanna Busai (4), Ildikó Németh-Szilárd Szabó (7), Dušan Hégli (1,2,5,8,9), Figur banda (6)
Hudobná réžia
Dušan Hégli, Figur-banda
Réžia
Dušan Hégli