Pressburger Akzent

Cyklus koncertov Tanečného divadla IS predstavuje Bratislavu, jedno z centier hudobného života v strednej Európe na prelome 19. a 20. storočia, prostredníctvom skladateľov od obdobia romantizmu až po súčasnosť. Sláčikové kvarteto reflektuje na diela Bartóka, Liszta a Dohnányiho, popri vlastných skladbách je súčasťou koncertu ako naivná spomienka prešporskej hudby aj tradičná ľudová hudba. Koncert vytvára príležitosť na predstavenie nepretržite sa rozvíjajúceho, širokého repertoáru.

 
IS String Quartet
Máté Hegedűs – husle, Miklós Király – husle, Gergely D. Hegedűs – viola, Tamás Király – kontrabas