PROFESORKA

Detstvo a dospelosť. V oboch životných fázach čelíme problémom ktoré za nás nevyrieši nikto. Bez ohľadu na vek chceme len jedno, správny výsledok. Riešenie je v našich rukách a za jej úspešnosť sme zodpovední. Prostriedky sú nekončiace, veď všetci vieme, účel svätí prostriedky. 

 

 

 

 

 

Predstavenie sa odohrá v slovenskom jazyku.       

Pre študentov VŠMU je vstup v prípade nevypredanej sály voľný (kapacita sály: 76).

Trvanie: 90 min.

- Napriek všetkému dúfam, že to dobre dopadne. Urobíte prijímačky, prijmú vás tam, kam chcete. Možno nie všetkých tento rok, ale to nie je dôležité. Dôležité je, aby vás neúspechy nezlomili, ale posilnili a aby ste si zachovali svoju tvár.
- Ľahko sa to povie, pani profesorka.
Autor
Ľudmila Razumovská
Preklad
Beata Sauerová, Oliver Asztalos*
Úprava textu
Žofia Kráľová*, Katarína Csikmáková*, Bence Hégli*
Obsadenie
Éva Bandor, Lenka Fecková*, Oliver Asztalos*, Dániel Szebellai, Kristóf Melecsky
Tvorivý tím
Scéna
Matúš Ďuran*
Kostýmy
Dominika Katonová*
Dramaturgia
Žofia Kráľová*, Katarína Csikmáková*
Réžia
Bence Hégli*
Produkcia: Tanečné divadlo Ifjú Szivek a Trepp Platform
*poslucháč VŠMU