Tance z Bratislavy

Predstavenie Tance z Bratislavy sa pripravilo na báze hudobnej platne kapely Tanečného divadla Ifjú Szivek. Na scéne sa objavia najoblúbenejšie choreografie Dušana Hégliho z posledných vyše desiatich rokov, ale aj úryvky z pripravovaného nového programu tanečného divadla.

Pestrosť predstavného tanečného a hudobného umenia a vzrušujúce obrazy zavedú diváka XXI-ho storočia do tajuplného sveta časov, v ktorých tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života. V program je sparcované tradičné tanečné a hudobné umenie maďarov, slovákov, rumunov a rómov žijúcich v Strednej Európe.

 

Tanečníci
Klaudia Gálik, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik
Hudobníci
Gergely Koncz – husle, viola, Máté Hegedűs - husle, Endre Papp - viola, Balázs Domonkos - kontrabas
Hudobná réžia
Dušan Hégli a kapela
Kostým
Edita Seifertová
Vedúci tanečnej zložky
Gábor Gálik
Umelecký assistant
Zsófi Varsányiová
Choreografi
Enikő Kocsis, Dezső Fitos, Dušan Hégli
Režisér
Dušan Hégli