Bratislavské Tanečné divadlo Ifjú Szivek oslavuje 20. výročie svojho založenia a Národná banka Slovenska k tomu vydala žetóny v maďarčine a slovenčine

DenníkN

Tanečné divadlo Ifjú Szivek patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne dielne Maďarov na Slovensku, ktoré zaznamenalo aj medzinárodné úspechy. V roku 2017 na festivale Off d’Avignon získalo za inscenáciu Finetuning ocenenie Prix Tournesol.