KONKURZ, PRACOVNÁ PONUKA

Tanečné divadlo Ifjú Szivek vyhlasuje konkurz pre TANEČNÍKOV a TANEČNICE a hľadá nových zamestnancov na pracovné pozície KOSTYMÉRKA, ZVUKOVÝ TECHNIK A SVETELNÝ TECHNIK.

 

1. TANEČNÍK, TANEČNICA

 

Požiadavky prihlásenia:

- veková hranica: 18-35 rokov
- výnimočné tanečné a umelecké schopnosti
- predloženie profesného životopisu
- predloženie vyplneného dotazníka (v prílohe na konci stránky)
- predloženie 1 fotografie celej postavy a 1 portrétu
- predloženie videonahrávky nasl. tanečnej kombinácie, vo forme odkazu na Youtube
- predloženie 2 rôznych tanečných videí vo forme odkazu na Youtube
- pozvánky na konkurz pošleme uchádzačom po vyhodnotení doručeného materiálu e-mailom

 

Čo ponúkame:

- trvalý pracovný pomer s dvojročnou zmluvou
- vývoj mzdy na základe umeleckého výkonu
- stravné za odpracované dni
- umelecký príplatok za predstavenia
- vstupný plat 1 250,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa vstupný plat sa skladá zo základného platu v hodnote 820,00 € + osobného príplatku na základe výkonu na konkurze) 
- miesto výkonu práce: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava, Staré Mesto 811 02, Mostová 8.
- multietnické pracovné prostredie
- d
átum nástupu do práce na základe vzájomnej dohody

 

Konkurz sa uskutoční 04.10.2022.

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu hr@ifjuszivek.sk do 20.09.2022.

_____________________________________________________________

2. KOSTYMÉRKA

 

Požiadavky prihlásenia:

- predloženie profesného životopisu
- predloženie motivačného listu

 

Popis pracovnej činnosti, požiadavky pracovnej pozície:

- trvalý pracovný pomer s dvojročnou zmluvou
- vývoj mzdy na základe kvality pracovného výkonu
- vstupný plat 1 100,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa vstupný plat sa skladá zo základného platu v hodnote 713,00 € + osobného príplatku ) 
- + 5 dní dovolenky ročne
- stravné za odpracované dni
- umelecký príplatok za predstavenia
- kompetentné zabezpečenie chodu kostymérne tanečného divadla
- 60 predstavení ročne
- pranie, žehlenie, oprava, prispôsobovanie – celková údržba kostýmov 20 umeleckých zamestnancov tanečného divadla
- základné poznatky šičky – menšie úpravy veľkostí, opravy, šitie jednoduchých kúskov ošatenia
- precíznosť, systematické myslenie, flexibilita, samostatnosť, estetické cítenie
- odborné vzdelanie a odborná prax sú výhodou
- multietnické pracovné prostredie
- miesto výkonu práce: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava, Staré Mesto 811 02, Mostová 8.
- d
átum nástupu do práce na základe vzájomnej dohody

 

Pohovory sa uskutočnia počas mesiaca október.

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu hr@ifjuszivek.sk.

_____________________________________________________________

3. ZVUKOVÝ TECHNIK

 

Požiadavky prihlásenia:
- predloženie profesného životopisu
- predloženie motivačného listu
- odborné vzdelanie
- odborná prax je výhodou
- vodičský preukaz B

 

Čo ponúkame:

- trvalý pracovný pomer s dvojročnou zmluvou
- vývoj mzdy na základe kvality pracovného výkonu
- vstupný plat 1 100,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa vstupný plat sa skladá zo základného platu v hodnote 713,00 € + osobného príplatku ) 
- + 5 dní dovolenky ročne
- stravné za odpracované dni
- umelecký príplatok za predstavenia
- multietnické pracovné prostredie
- miesto výkonu práce: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava, Staré Mesto 811 02, Mostová 8.

- dátum nástupu do práce na základe vzájomnej dohody

 

Pohovory sa uskutočnia počas mesiaca október.

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu hr@ifjuszivek.sk.

_____________________________________________________________

4. SVETELNÝ TECHNIK

 

Požiadavky prihlásenia:
- predloženie profesného životopisu
- predloženie motivačného listu
- odborné vzdelanie
- odborná prax je výhodou
- vodičský preukaz B

 

Čo ponúkame:

- trvalý pracovný pomer s dvojročnou zmluvou
- vývoj mzdy na základe kvality pracovného výkonu
- vstupný plat 1 100,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa vstupný plat sa skladá zo základného platu v hodnote 713,00 € + osobného príplatku ) 
- + 5 dní dovolenky ročne
- stravné za odpracované dni
- umelecký príplatok za predstavenia
- multietnické pracovné prostredie
- miesto výkonu práce: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava, Staré Mesto 811 02, Mostová 8.
- dátum nástupu do práce na základe vzájomnej dohody

 

Pohovory sa uskutočnia počas mesiaca október.

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu hr@ifjuszivek.sk.