Oznam o prevencii proti koronavírusu

Tanečné divadlo Ifjú Szivek v súlade s koordináciou postupu Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prijala preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2:

      

  • vyzývame návštevníkov Tanečného divadla Ifjú Szivek, aby sa nezúčastňovali verejných podujatí, ak sa vrátili z oblastí ohrozených nákazou koronavírusu v priebehu posledných 14 dní alebo ak vykazujú príznaky ochorenia,
  • upozorňujeme návštevníkov Tanečného divadla Ifjú Szivek, aby pri vstupe do budov vykonali dezinfekciu rúk prostredníctvom voľne dostupných dezinfekčných prostriedkov na označených miestach.

Ďakujeme za pochopenie.
Tanečné divadlo Ifjú Szivek