Oznam o prevencii proti koronavírusu

Tanečné divadlo Ifjú Szivek na základe príkazu Ministerky kultúry SR č. 4/2020 oznamuje, že po dobu 14 dní v zmysle odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Hlavného hygienika Slovenskej republiky je vydaný zákaz organizovania a sprístupňovania kultúrnych podujatí, expozícií a poskytovania služieb verejnosti v kompetencii organizácií MK SR.

_____

Zároveň v súlade s koordináciou postupu Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej Tanečné divadlo Ifjú Szivek prijalo preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2:

  • upozorňujeme návštevníkov Tanečného divadla Ifjú Szivek, aby pri vstupe do budov vykonali dezinfekciu rúk prostredníctvom voľne dostupných dezinfekčných prostriedkov na označených miestach.

Ďakujeme za pochopenie.
Tanečné divadlo Ifjú Szivek