Sláčikové kvarteto Tanečného divadla Ifjú Szivek vydáva CD

Teraz.sk

Album prináša autentickú inštrumentálnu hudbu, ale aj sláčikové kvartetá, ktoré zložili skladatelia Máté Hegedus a Gergely Dávid Hegedus. Nechýbajú hudobné party z kultových predstavení tanečného divadla - Autentika, Sedemdesiatsedem verbunkov a Allegro Molto Barbaro.