TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK VYHLASUJE KONKURZ NA POZÍCIU TANEČNÍK / TANEČNICA

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY: 21. 11. 2014, 24:00

Ponúkame:

- pracovnú zmluvu na určitú dobu 1 rok, od 1. 1. 2015, s možnosťou predĺženia na neurčitú dobu
- plat podľa kvalitatívneho hodnotenia
- široký repertoár
- ročne 60–70 predstavení

Požiadavky:

- veková hranica 18+
- vyplnenie prihlášky
- štrukturovaný profesijný životopis
- 2 fotografie
- link na dve tanečné videá (jeden párový sólový tanec)
- preferujeme: schopnosť na samostatnú prácu a schopnosť rýchlo sa učiť, kreativitu
- uprednostňujeme: viacročnú a viacžánrovú odbornú prax, odborné vzdelanie, znalosť
  tradičného tanečného umenia Maďarov
žijúcich na Slovensku a národností žijúcich v Strednej Europe

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@ifjuszivek.sk do 21. 11. 2014, 24:00.

Po vyhodnotení materiálov poslaných v prihláške budú postupujúci konkurzu pozvaní na osobné stretnutie. O termíne osobného pohovoru budú uchádzači informovaní v e-maili.