Výročie Tanečného divadla Ifjú Szivek pripomínajú slovenské euromince

Teraz.sk

"Ďakujeme každému, kto našu prácu počas uplynulých 20 rokov sledoval a podporoval. Budeme sa snažiť aj v budúcnosti, aby naše predstavenia boli naďalej aktuálne, inovatívne, jedinečné a hodné pozornosti obecenstva," uviedol Dušan Hégli.