Levelek-Ľila-ЛИСТЫ–Listy

/ Sčítanie ľudu 2011/

Tanečné divadlo Ifjú Szivek pochodilo na jar 2011, pred sčítaním ľudu územie, najhustejšie obývané menšinami na Slovensku, v rámci 29 dielneho turné. Predstavenie je zostavené z tancov a hudby najrozšírenejších menšín na Slovensku – Maďarov, Rómov, Rusínov, Židov – ale aj Slovákov a doplnili sme ich citátmi o týchto územiach z písomností Zoltána Kodálya, Bélu Bartóka, Sándora Petofiho a Sándora Máraiho.

  1. Pomalý čardáš a máčaný z pomedzia Váhu a Hrona
  2. Bertóké a Sallaiho verbunk
  3. Tance z Podzoboria
  4. Tance zo Somogy
  5. Tance z Poiplia
  6. Ovčí vzdych, olafská, olašský z Medzibodrožia
  7. Palicový z Gemera, verbunk Vasvári a frišký čárdás
  8. „Sčítanie 2011”

 

Turné „Sčítanie ľudu 2011” – Levelek - Ľila - ЛИСТЫ – Listy (15. 3. 2011 – 15. 4. 2011):

Rožňava, Bol, Somotor, Veľké Trakany, Kapušianske Kľačany, Zatín, Veľké Raškovce, Biel, Oborín, Humenné, Prešov, Nenice, Vinica, Kosihy nad Ipľom, Ipeľské Predmostie, Plášťovce, Bušince, Beša, Jelenec, Pohranice, Dolné Obdokovce, Branč, Čechynce, Košúty, Podunajské Biskupice, Zlatná na Ostrove, Pribeta, Kolárovo, Šamorín

Trvanie: 60 min

 

Tanečníci
Krisztina Blahoová, Renáta Fecskeová, Linda Görcsová, Klaudia Hajasová, Zsuzsanna Hanusz, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Flóra Monozlaiová, Veronika Takács, Friderika Varga, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Gergő Bolgovics, Gergely Botló, Tamás Dobsa, Gábor Gálik, Imre Madocsai, Attila Oláh, Csaba Rácz, Richard Reicher
Hudobníci
Gergely Koncz – husle, Endre Papp – viola, Balázs Domonkos – kontrabas
Hudobná réžia
Gergely Koncz, Dušan Hégli
Umelecký spolupracovník
Zsófi Varsányiová
Choreografia, réžia
Dušan Hégli