Povinné odporúčanie

prvá súčasná ľudová hra

 

“Vážení diváci! Teraz, po skončení pandémie nastal čas, aby sme znovu boli spolu a tešili sa navzájom! Ja som Aranka Podhorská, ale to vlastne všetci dobre viete, veď od nepamäti riadim miestny dom kultúry. Milí diváci, dnes môžete byť svedkami mimoriadneho a neopakovateľného galaprogramu, tanečníci totiž nebudú len tancovať, ale aj rozprávať.”

Inscenácia Tanečného divadla Ifjú Szivek nám predstaví kultúrny život fiktívnej malej dedinky a všedné dni členov miestneho tanečného súboru na južnom Slovensku. Predstavenie nám rozpráva s humorom o dilemách a každodenných osobných trápeniach miestnych predstaviteľov kultúry, s použitím klasických nástrojov ľudovej hry. Všetky postavy a udalosti v tomto príbehu sú vymyslené a akákoľvek podobnosť s realitou je čisto náhodná.

 
Aranka Podhorská, riaditeľka kultúrneho domu v Gbelských Slaniciach
Anna Vermes
Péter Zalaba, vedúci Tanečného súboru Šôpka
Erik Brusznyai
Frigyes Hruska, starosta
Gergely Tímár
Emil Bankházi Sporovlivý, štátny tajomník
András Lantos
Dóri Kucman, hlavná radkyňa sekcie športu
Veronika Sebő
Súdruh Vodička
András Lantos
Csongor a Tünde
Ákos Botló, Tamara Makóová
Matej Havran, všestranný ochotnícky umelec obce
Miklós Király
Anettka Becse, sekretárka
Barbara Gyenesová
Gyuszi, traktorista
Gergely Botló
Tanečníci
Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, Gergely Fekete, Barbara Gyenesová, András Lantos, Tamara Makóová, Veronika Sebő, Ágnes Varsányi, Anna Vermes
Hudobníci
Máté Hegedűs – husle, Miklós Király – husle, Gergely Dávid Hegedűs – viola, Tamás Király – kontrabas, Sándor Kuti – cimbal
Kamerový technik
Sándor Laczkó
Jimmy Jib
Sophia Boyd, Sándor Laczkó
Švenker
Hugo Činčala, Timotej Janko
Majster zvuku
Adam Kuchta
Hlavná kamera
Gábor Angyal
Režisér záznamu, strih
Csaba Molnár
Umelecký spolupracovník
Bíró Kriszta, Botló Ákos
Umelecký asistent
Zsófi Varsányi
Preklad
Attila Lovász
Kostým
a másik Kiss Gabriella
Scéna
DHC
Choreografia
Dušan Hégli
Text
Edit Romankovics
Réžia
András Sereglei, Dušan Hégli