Škola tanca 2

Program odporúčame dospelým opäť pod dozorom maloletých! 

Predstavenie vzniklo ako druhá časť programu Škola maďarského tanca, a to aj na základe úspechu prvej časti. Témou je ľudový tanec, tentokrát trochu z iného pohľadu. Kým Škola maďarského tanca bola skôr prehľadom tanečných typov a dialektov, druhý diel upriamuje pozornosť na tance jednotlivých národov, žijúcich pod Karpatmi. Zoraďuje maďarské, slovenské, rumunské a rómske tance z hladiska tanečnej histórie – učí hravo. Program sa odohráva v tej istej učebni a obvyklou homornou formou predstavuje dve desiatky tancov
s príslušnou hudbou, pričom vidia deti farebnú plejádu krojov. Predstavuje deťom tú bohatú a rôznorodú tanečnú kultúru, ktorú vytvorili príslušníci národov pod Karpatmi počas stáročí.

 1. Ugrós, šatkový
 2. Hra, palicový tanec
 3. Prekáračky
 4. Vítanie jara
 5. Cigánsky palicový
 6. Odzemok, šuchom
 7. Točka
 8. Bota, haidau
 9. Hry z územia Csík a Gyimes
 10. „Búchanie”, čingera
 11. Verbunk a čardáš zo Szatmár

Trvanie: 50 min

„Som vždy očarená tanečníkmi Ifjú Szivek, očarená neuveriteľnou spontánnosťou, nefalšovaným uvoľnením, tak charakteristickým pre ich tanec. Tým, kvôli čomu divák cíti, to nie je len produkcia, stáva sa súčasťou nefalšovanej zábavy. Ba čo viac: na scéne neprebieha tanec, séria krokov, ale niečo oveľa dôležitejšie. Odovzdáva sa tam energia. Dôkaz? Partneri divákov, ktorí prišli na poslednú chvíľu, utekajúc z práce, uťahaní každodennými povinnosťami zrazu zabúdajú na únavu, tá sa stráca bez stopy, a na miesto nej nastupuje nadšenie.“
Edit Mislay: Sila bola s nimi, Új Szó, 22. 11. 2006
Tanečníci
Renáta Fecskeová, Zsuzsanna Hanusz, Anikó Lépesová, Edit Rigó Marsal, Gissela Santayana Dreisziger, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Dénes Dreisziger, Imre Madocsai, Attila Magyarics, Attila Oláh, Richard Reicher
Hudobníci
Gergely Koncz– husle, László Mester– viola, Endre Lieber – cimbal, Tibor Lelkes – kontrabas
Hudobná réžia
hudobníci Tanečného divadla Ifjú Szivek
Choreografia, réžia
Dušan Hégli