Škola maďarského tanca

CD
Dátum vydania
2006

CD obsahuje hudbu programu Škola maďarského tanca (premiéra v roku 2004), ktorý predstavuje tanečné dialekty Karpatskej kotliny veľmi dynamickou formou, miestami aj humorom. Sprostredkúva deťom poznatky, ktoré sa k nim počas školských vyučovacích hodín nedostanú vôbec, alebo len okrajovo. Pri počúvaní platne si deti ľahko spomenú na zážitky z predstavenia, čím sa prirodzene rozširujú ich vedomosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

  • Gergely Koncz  – husle
  • Róbert Lakatos  – husle
  • Endre Liber  – cimbal
  • László Mester  – viola
  • Tibor Lelkes  – kontrabas, akordeón
  • Anikó Lépesová, Edit Rigó Marsal, Zsófia Varsányiová, Éva Korpás, Atila Magyarics, Imrich Madocsai, Richard Reicher, Attila Oláh – spev

Hudobná réžia: Dušan Hégli