Figur Banda - Maďarská ľudová hudba zo Slovenska

CD
Dátum vydania
2001

Z pohľadu tradičnej ľudovej hudby Karpatskej kotliny je oblasť dnešného Slovenska mimoriadne bohatým regiónom. Béla Bartók i Zoltán Kodály už v začiatkoch svojich výskumov rozpoznali archaickosť vokálnych nápevov a uvedomili si ich obrovskú hodnotu.

Táto platňa je vyjadrením úcty muzikantom ako Ladislav Molnár, Kálmán Molnár, Kálmán "Fütykő" Seres, Rudolf  "Dankó" Farkas, Fratišek Csillag, Árpád "Nyikinyaka" Oláh, Zoltán Horváth, Dezider "Dili" Oláh, Gejza Potta, Gejza "Pimasz" Dzsuga, Ján Badó, Tibor Vontszemű, Pavol Vontszemű a mnohým ďalším..

Mladí muzikanti, ktorých máte možnosť počuť, sa odmalička zaujímajú o ľudovú hudbu, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje ich životy. Aj keď nevyrastali na dedine, početné návštevy a osobné skúsenosti so stretnutí s tradičnými muzikantmi v nich nechali nezmazateľnú stopu, ktorá je „viditeľná“ aj na ich interpretácii ľudovej hudby. Kontinuitu tejto krásnej muziky dokazuje aj prítomnosť „majstrov“ na nahrávke, menovite muzikantov z Abova a žien
z Bídoviec, známich svojim typickým spevom.

  • Ádám Takács – husle
  • Zoltán Hanusz – viola
  • Sándor Cseh – cimbal
  • Tibor Lelkes – kontrabas

Účinkujú:

  • Jolana Mihóková Kocáková, Margita Mihóková Cerankóová, Attila Agócs, Gergely Agócs  – spev
  • Gejza Potta, Tamás Cseh, Dénes Németh – husle
  • Géza "Pimasz" Dzsuga  – kontra

Hudobná réžia: Róbert Lakatos