Giuoco Piano

CD
Dátum vydania
2020

V tvorivej dielni Tanečného divadla Ifjú Szivek sa dostávajú do interakcie čerstvé myšlienky a nové pohľady. V ich predstaveniach sa nedostáva do popredia vždy pôvodný zmysel použitých foriem. Je to špecifická syntéza tanca a hudby, v ktorej objavuje autor možnosť novej tvorby.

Kapela sa dnes predstaví práve hudbou, ktorá je výsledkom spoločnej inšpirácie.

Čo vlastne skrýva pomenovanie klasické kvarteto?

Kapela nasleduje mnohoroké tradície, ktoré popri hudobnej komplexnosti umožňuje vytvorenie farebného a jedinečného inštrumentáru.

Ihriskom kvarteta sú hudobné svety s odlišnými emóciami, ale inšpirujúce sa navzájom. Tradičné melódie, objavujúce sa v západných hudobných formách sa neukazujú ako odkaz na štylizácie, ale sprostredkúvajú pôvodnú silu interpretácie a vyjadrujú súčasné emócie.

Stále hľadanie vlastnej interpretačnej cesty vytvorilo vlastný hudobný jazyk kvarteta. Vkladajú týmto už poznané, známe formy do úplne nového kontextu.

 

Zoznam skladieb

1. Máté Hegedűs - TAUNTER

2. Gergely D. Hegedűs - STRING QUARTET No. 1

3. Gergely D. Hegedűs - ELEGY

4. Gergely D. Hegedűs - REST

5. ROMANTIC QUINTET
6. Máté Hegedűs - SCHERZO
7. Máté Hegedűs - IMPERATIVUS
8. Gergely D. Hegedűs - ENCORE
 
Členovia kapely
Miklós Király – husle, Tamás Király – kontrabas, Gergely D. Hegedűs – viola, Máté Hegedűs – husle, Sándor Kuti – cimbal