Maďarské a zo Slovenska

Celovečerný program Tanečného divadla Ifjú Szivek hľadá odpovede na zdanlivo banálnu otázku: čo vlastne znamenajú výrazy „slovenský Maďar” alebo „Maďar zo Slovenska”. Existuje vôbec nejaký spoločný symbol, ktorý je nezávisle od záujmov pre každého Maďara
na Slovensku známy, ku ktorému sa hlási, ktorého sa drží? O ktorom sme schopní hrdo povedať: to je naše? Dnes možno nie. Isté však je, že pojítko treba hladať v prítomnosti. To, čo nás vie spojiť bez podmienok, bude niečo z hodnôt, ktoré Maďari na Slovensku svojou denno dennou prácou vytvárajú, z čoho sa môže vykryštalizovať náš spoločný symbol.

Program „Maďarské a zo Slovenska” vyberá z tanečnej a hudobnej kultúry spoločenstiev
v Karpatskej kotline. Je už zvykom, že súbor sa podujal použiť progresívne formy
pri interpretácii autentickej kultúry. V predstavení ožíva koncentrovaná krása veľmi bohatej a pestrej kultúry – od tancov zo Zadunajska, cez čardáše Považia a Pohronia, rómske tance
zo Szatmár, židovskú hudbu, až po rozkazovačky z Podpoľania a tradičné tance Rumunov
z Olténska. Zdanlivo je to paradox, ale tento program v celej svojej pestrosti a rôznorodosti, autenticite a dôveryhodnosti je v plnej miere „maďarský zo Slovenska”.

Trvanie: 55 min

“Zmenili sa zvyklosti, činnosti spotrebiteľov kultúry, a my na to musíme reagovať. Na Slovensku sa dnes mnohí zaoberajú otázkou kto je Maďar, čo je maďarské, presne kto sú tí Maďari zo Slovenska a nakoľko sú súčasťou univerzálnej maďarskej kultúry. Ifjú Szivek sa snaží osloviť svojich divákov, Maďarov na Slovensku, a reagovať aj na aktuálne, verejnosťi zaujímavé otázky.”
Dušan Hégli, MTI
Tanečníci premiéry
Klaudia Gálik, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Rubinka Szabó, Ivett Oláh, Friderika Varga, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Gergő Bolgovics, Sándor Juhász, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik, Maximilian Linczenbold, Imre Madocsai, Attila Oláh
Hudobníci
Gergő Koncz – husle, Máté Hegedűs – husle, Endre Papp – viola, ütőgardon, Balázs Domonkos – kontrabas
Hudobná réžia
Dušan Hégli a hudobníci
Vedúci tanečnej zložky
Gábor Gálik
Umelecký spolupracovník
Zsófi Varsányiová
Choreografia, réžia
Dušan Hégli
Tanečníci
Klaudia Hajasová, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Ivett Oláh "Ketty", Zsófi Varsányiová, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik, Maximilian Linczenbold, Attila Oláh