Škola maďarského tanca

Program odporúčame dospelým pod dozorom maloletých!

Tanečné divadlo Ifjú Szivek považuje za dôležité mať vždy v repertoári program vytvorený pre detského, mladého diváka. Škola maďarského tanca je najúspešnejsím matiné-programom umeleckého kolektívu, ktorý za desať rokov predstavili vyše dvesto krát doma i v zahraničí.

Predstavenie je situované v školskom prostredí, kde počas nezvyčajnej hodiny tanca môžu detskí diváci oboznámiť s tancami národov Karpatskej kotliny podľa geografického členenia. Pričom predstavenie je okorenené humorom a skvelou zábavou, deti odchádzajú
z predstavenia s množstvom nových vedomostí o typoch, dialektoch tancov, o muzike a
o krojoch. Na scéne ožíva svet, kde sa malý divák v prostredí, známom pre dieťa 21. storočia stretáva s tradičnými tancami a hudbou v spojení so známymi sutiáciami. Na koniec predstavenia istotne zanikajú také predsudky, podľa ktorých je ľudový tanec a hudba starina, nezáživná a nudná kultúra, patriaca do minulosti. Prostredníctvom Školy maďarského tanca sa deti i dospelí stávajú bohatšími o krásny divadelný zážitok.

Trvanie: 50 min

“A čuduj sa svete: za okamih sa scéna naplnila chlapcami, ktorí si chceli vyskúšať palicový tanec, dokonca tam prišli aj dve dievčatká (nezabúdajme, ide o celovečerný program, v porvom rade pre rodičov). V každom prípade považujem tento prístup za vzorový a hodný opakovania. Asi existuje možnosť, že z 30-tich tisíc detí, ktoré tento program videli, máme dnes aspoň tritisíc, pre ktorých sa folklór, hudba a tanec stali zážitkom a prirodzeným prostredím, vďaka ktorému si nájdu kľúč aj k ostatným bránam našej kultúry.”
Géza Sebők: Škola tanca a cesta Hornou zemou Tanečného divadla Ifjú Szivek, 2005
Tanečníci
Klaudia Gálik, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik
Hudobníci
Gergely Koncz - husle, viola, Máté Hegedűs - husle, Endre Papp - viola, ütőgardon, Balázs Domonkos - kontrabas
Hudobná réžia
hudobníci Tanečného divadla Ifjú Szivek
Vedúci tanečnej zložky
Gábor Gálik
Umelecký spolupracovník
Zsófi Varsányiová
Choreografia, réžia
Dušan Hégli
Tanečníci premiéry
Zsuzsanna Hanusz, Anikó Lépesová, Henrietta Pusztai, Edit Rigó Marsal, Zsófi Varsányiová, Peter Bitter, Dénes Dreisziger, Dušan Hégli, Imre Madocsai, Attila Magyarics, Attila Oláh, Richard Reicher
Hudobníci premiéry
Gergely Koncz – husle, Róbert Lakatos – husle, László Mester – viola, ütőgardon, Tibor Lelkes - kontrabas