Vyvlastenie

Slovenský divák azda prepáči Maďarskému umeleckému súboru používanie novotvaru. Vyvlastnenie je totiž právnický pojem, a s obsahom nášho programu nemá nič spoločné. Ale skúste si vytvoriť slovo na udalosť, počas ktorej niekoho zbavíte vlasti a pri tom aj veľkej časti majetku. To slovo prichádza samé od seba...

Historické udalosti uplynulého storočia mnohokrát preukázali nefunkčnosť krátkodobo zdanlivo úspešných riešení formou segregácie. Napriek tomu sa po druhej svetovej vojne preukázala snaha riešiť nastávajúci problém s menšinami výmenou obyvateľstva, deportáciami a násilným presídlovaním.

Predstavenie spracúvava tradičnú tanečnú a hudobnú kultúru Maďarov, dodnes žijúcich
na území Slovenska. O živelných javoch hovorí na úrovni emócií a asociácií.

Všetci sme produktom súhry rôznych kultúr, ideológií a príbehov. Napriek tomu v mnohých
z nás žije nevysvetliteľná túžba strániť sa všetkého, čo je "iné". Výsledkom trvalej izolácie je však vylúčenie, nech už je reč o ktorejkoľvek oblasti života. Otázkou zostáva už len to, či vylučujeme alebo sami sa staneme vylúčeným.

Predstavenie si môžete pozrieť iba v Tanečnom divadle Ifjú Szivek v Bratislave. V prípade skupín (viac ako 40 osôb) dátum a čas predstavenia radi prispôsobíme požiadavkám skupiny.

Trvanie: 50 min

 
 
“Hľa, aké je to jednoduché. Netreba nič viac, len si privlastniť materiský jazyk, a môže sa uskutočniť sen všetkých choreografov: divadlo. Lebo tento program je už divadlom, skutočným divadlom, aj keď by bolo ťažké pristihnúť v ňom všetky atribúty klasickej gréckej drámy, katarzia je prítomná. My diváci, v závislosti od temperamentu, vyberáme vreckovku, vysmrkáme sa, čistíme si okuliare – sám som použil okuliare, aby som zakryl svoje emócie a dojatie.
Géza Sebők: Vyvlastenie-seckojedno, Új Szó, 2013
Tanečníci
Barbara Gyenes, Tamara Makóová, Veronika Sebő, Kata Dóra Szivós, Ágnes Varsányi, Anna Vermes, Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, Gergely Fekete, András Lantos
Hudobníci
Miklós Király - husle, Máté Hegdűs - husle, Gergely Dávid Hegedűs - viola, Tamás Király - basa
Spev
Anna Vermes
Hudobná réžia
Dušan Hégli a hudobníci
Hudba
Dániel Szabó
Kostým
Edita Seifertová
Umelecký spolupracovník
Zsófi Varsányi
Choreografia, réžia
Dušan Hégli
Tanečníci premiéry
Klaudia Hajasová, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Rubinka Szabó, Ivett Oláh, Zsófi Varsányiová, Peter Bitter, Gergő Bolgovics, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik, Maximilian Linczenbold, Imre Madocsai, Attila Oláh
Spev-premiéra
Júlia Csiba Fábián
Dátum premiéry
12. 4. 2013, Bratislava, Tanečné divadlo Ifjú Szivek