Úradné oznamy

Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2014.02.24.
Výročná správa za rok 2013
2014.02.14.

Stiahnite si výročnú správu Tanečného divadla Ifjú Szivek.